Meny

Dokumentarkiv

Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter AS kurser håndverkere fra Buskerud i virkeskvalitet i mai 2010. Feltarbeid i skog er en viktig del av undervisningen. Foto: Turid Kolstadløkken

 • Årsrapport 2014

  Årsrapport 2014 for Buskerud bygningsvernsenter.

  Last ned fil
 • Rapport fra ENØK seminar 13. november 2014

  Buskerud bygningsvernsenter arrangerte fagdag med tema Gamle hus og ENØK 13. november 2014 i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet på Kongsberg.

  Rapport fra fagdagen er vedlagt.

  Foredragene følger som egne dokument under.

 • Foredrag Arnt M. Haugen Riksantikvaren - ENØK seminar 13.11.14

 • Foredrag Mari S. Austigard, Mycoteam - sopp- og insektsskader ENØK 13.11.14

 • Foredrag Mari S. Austigard - energi - ENØK 13.11.14

 • Foredrag Ola Fjelheim, Fortidsminneforeningen - ENØK - 13.11.14

 • Aktivitetsplan 2014

  Oversikt over alle planlagte kurs i 2014.

  Last ned fil
 • Rapport fra kurs i høvling og vindusrestaurering 17. - 22. februar 2014 på Lier bygdetun - Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk

  I forbindelse med opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 2013 - 2014, var det kurs i høvling med Jarle Hugstmyr fra Norsk håndverksinstitutt og vindusrestaurering med restaureringshåndverker Tomas Nørstebø og restaureringshåndverker Tore Sønju fra Buskerud bygningsvernsenter. Kurs ene var 17. - 22. februar 2014 på Lier bygdetun.

  Last ned fil
 • Kurs i overflatebehandling, bygningsbiologi og restaurering 25. - 30. november 2013 - rapport

  Rapport fra opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 25. - 30. november 2013 i overflatebehandling, bygningsbiologi og restaurering.

  Last ned fil
 • Kurs i tørrmuring og restaurering 21. - 26. oktober 2013 - Rapport

  Rapport fra opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 21. - 26. oktober 2013 i tørrmuring og restaurering.

  Last ned fil
 • Kurs i nylaft og tistandsregistrering 19. - 24. august 2013 - rapport

  Rapport fra opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 19. - 24. august 2013 i nylaft og tilstandsregistreringer.

  Last ned fil
 • Rapport fra fagdager med videregående skole 2013

  Rapport fra fagdager med Hønefoss videregående skole 29. mai og Åssiden videregående skole mandag 3. juni og torsdag 6. juni 2013.

  Last ned fil
 • Aktivitetsplan 2013-2014

  Samlet oversikt over kurs og opplæringsprogram i regi av Buskerud bygningsvernsenter 2013-2014

  Last ned fil
 • Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i drammensregionen 2013-2014 - kursplan

  Oversikt over kursuker i opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i drammensregionen 2013-2014

  Last ned fil
 • Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i drammensregionen - søknadsskjema

  Søknadsskjema - deltakelse i opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i drammensregionen. Utvidet søknadsfrist til: 20.mai

  Last ned fil
 • Fagdag med Ål videregående skole 2011

  Fagdag med Ål videregående skole tirsdag 31. mai 2011.

  Last ned fil
 • Fagdag med Hønefoss videregående skole 2011

  Fagdag med Hønefoss videregående skole mandag 29. august 2011.

  Last ned fil
 • Fiin gammel aargang - energisparing i gamle hus - SINTEF-veileder

  Mange gode tips for dem som vurderer etterisolering eller andre enøk-tiltak i verneverdige bygninger. Utgitt av SINTEF i 2004.

  Last ned fil
 • Tilskuddsordning for ikke-fredete bygninger og anlegg

  Buskerud fylkeskommune har en egen tilskuddsordning for ikke-fredete bygninger og anlegg. Her finner du retningslinjer for denne tilskuddsordningen

  Last ned fil
 • Tilskuddsordning for ikke-fredete bygninger og anlegg - søknadsskjema

  Her finner du søknadsskjema for søknad om tilskudd til ikke-fredete bygninger og anlegg i Buskerud. Søknadsfrist er 15. september 2011

  Last ned fil
 • Påmeldingskjema håndverkskurs

  Skjema for påmelding til håndverkskurs i regi av Buskerud bygningsvernsenter

  Last ned fil
 • Kurs i vindusrestaurering 8. - 10. november 2013

  Kurs i vindusrestaurering 8. - 10. november 2013 i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet, Kongsberg

  Har du lyst til å lære deg vindusrestaurering?

  Meld deg på: Mail to: post@buskerudbygningsvern.no

  Kursavgift: kr 1.750,-

  Last ned fil
 • Opplæringsprogram i tradisjonhåndverk i drammensregionen - invitasjon til åpent møte

  Invitasjon til åpent møte om opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i drammensregionen 2013-2014 på Lier bygdetun 23. april kl. 17.30

  Last ned fil
 • Fagdag for videregående skole 2011 - Buskerud bygningsvernsenter

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr fagdag for videregående skole med tema tradisjonshåndverk og kulturminnevern. Her finner du informasjon om fagdagen og bestillingsskjema

  Last ned fil
 • Bedriftskurs - moduler 2011 - Buskerud bygningsvernsenter

  Vi tilbyr skreddersøm av bedriftskurs innenfor restaureringshåndverk. Vi har også laget disse ferdige kursmodulene som kan bestilles hos oss. Kursene kan gjennomføres hos oss på Lågdalsmuseet i Kongsberg eller ute i bedriften.

  Last ned fil
 • Årsrapport for Buskerud bygningsvernsenter 2010

  Årsrapporten for Buskerud bygningsvernsenter ble godkjent av styringsgruppen i møte 23. mars 2011.

  Last ned fil
 • Kursoversikt Buskerud bygningsvernsenter 2011 - kurs åpne for alle interesserte

  Vi tilbyr kurs i ulilke restaureringsfag til alle interesserte. Kursene passer både for håndverkere som ønsker en innføring i et restaureringshåndverk og nevenyttige eiere av gamle hus

  Last ned fil
 • Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal 2012-2013

  Oversikt over kurs som inngår i opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal 2012-2013.

  Last ned fil
 • Aktivitetsplan 2011 - oversikt over alle kurs og opplæringstiltak Buskerud bygningsvernsenter - revidert 20. mai

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr opplæringsprogram for håndverkere, enkeltstående kurs til håndverkere og andre interesserte, skreddersydde bedriftskurs og fagdag til videregående skole. Her finner du oversikt over alle opplæringstiltak

  Last ned fil
 • Invitasjon informasjonsmøte Hallingdal museum

  Invitasjon til håndverkere til møte 9. november 2011 på Hallingdal Museum

  Last ned fil
 • Kompetansesenter for bygningsvern i Buskerud - utredning

  Buskerud fylkeskommunes utredning om behovet for et kompetansesenter for bygningsvern i Buskerud. Ferdigstilt 2009.

  Last ned fil
 • Søknadskjema - opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal

  Søknadskjema - frist for levering: 10. desember 2011

  Last ned fil
 • Opplæringsprogram for håndverkere 2011 - Buskerud bygningsvernsenter

  Opplæringsprogram for håndverkere 2010-2011 består av 14 håndverksfaglige samlinger for en gruppe håndverkere som ønsker å få en innføring i istandsetting etter antikvariske retningslinjer.

  Last ned fil
 • Maans Maanssons verktøykasse

  Rapport fra dokumentasjonsprosjekt i regi av Hordaland fylkeskommune og Norsk Handverksutvikling om tradisjonsverktøy.

  Last ned fil
 • Å eie et gammelt hus

  Fredet eller verneverdig - hva er forskjellen? Kort om hva de ulike vernekategorien innebærer av muligheter og begrensninger for eier

  Last ned fil
 • Leve med kulturminner - stortingsmelding 16 (2004-2005)

  Leve med kulturminner - stortingsmelding 16 (2004-2005)  skisserer nasjonale resultatmål for kulturminnevernet i Norge.

  Last ned fil
 • Referat fra møte i interimstyret for håndverksnettverket 16. februar 2012

  Last ned fil
 • Stiftelsesdokument - Tradisjonshåndverkere i Buskerud

  Den 7. mars ble foreningen 'tradisjonshåndverkere i Buskerud etablert. Dette nettverket er etablert for å skape en møteplass for håndverkere som er interessert i tradisjonshåndverk.

  Last ned fil
 • Årsplan for Tradisjonshåndverkere i Buskerud

  Forslag til årsplan for Tradisjonshåndverkere i Buskerud. Behandles på årsmøte i foreningen 24. mai 2012

  Last ned fil
 • Invitasjon til kurs i tilstandsregistrering 7. november 2012

  Last ned fil
 • Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal - rapport fra samling om overflatebehandling og muring

  Rapport fra kurs på Nesbyen med tema overflatebehandling, tørrmuring og kalkmuring. Kursholdere var Ole Andreas Klaveness, Haakon Aase og Terje Berner.

  Last ned fil
 • Utredning og innstilling om videreføring av Buskerud bygningsvernsenter

  Styringsgruppen for Buskerud bygningsvernsenter har vedtatt en innstilling om videreføring av Buskerud bygningsvernsenter. Til grunn for denne ligger en utredning. Utredning og innstilling ble vedtatt på møte i styringsgruppa 8. november 2012.

  Last ned fil
 • aaaaaaaaaa

  aaaaaaaaa

 
Telefon 32 80 86 66