Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

 • Kurs i vindusrestaurering

  Buskerud bygningsvernsenter inviterer til kurs i vindusrestaurering med restaureringshåndverker Tore Sønju 10.-12 november. Kurset vil foregå på Buskerud...

  Les mer
 • Kurs i tørrmuring med Haakon Aase

  Buskerud bygningsvernsenter og Byantikvaren i Kongsberg inviterer til kurs i tørrmuring med Haakon Aase 12.-14. oktober 2017. Kurset vil foregå på Bergseminaret i...

  Les mer
 • Kurs i tekking av bredetak med Jon B. Godal

  Lågdalsmuseet og Buskerud bygningsvernsenter  inviterer til kurs i tekking av bredetak med Jon B. Godal fra 11.-14. oktober 2017....

  Les mer
 • Gårds- og håndverksdag på Lågdalsmuseet

  Bygningsvernsenteret er med og demonstrerer tradisjonelle håndverksteknikker på den store gårds- og håndverksdagen på...

  Les mer
 • Fra skog til tak - del 2

  Buskerud bygningsvernsenter og Hallingdal museum inviterer nå til del 2 av kurset «FRA SKOG TIL TAK - kurs i tekking av bordtak» med Jon B. Godal. Dette er et... Les mer
 • Tak og taktekking og tilstandsregistrering - opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 24.-29. april 2017

  Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 2016-17 - siste kurssamling 24. - 29. april 2017.

  Temaer er tak og taktekking sam siste runde med...

  Les mer
 • Kalkmuring og restaurering - Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 13. - 18. mars 2017

  Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk har sin sjette samling 13. - 18. mars 2017. Temaene da er kalkmuring med Terje Berner og restaurering med Tore...

  Les mer
 • Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 7. - 12. november 2016

  Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 7. - 12. november 2016.

  Dette er den femte samlingen og temaer for denne samlingen er  overflatebehandling med Ole A....

  Les mer
 • Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndver 5.-10. september 2016

  Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 5.- 10. september 2016 på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  5.-6. september er det...

  Les mer
 • Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 13.-18.juni 2016

  Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 13.-18. juni 2016 på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  13. - 15. juni er det...

  Les mer
 • Fagdag i tradisjonshåndverk for elever i videregående opplæring DKS

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr et undervisningsopplegg for videregående skole vg2  i samarbeid med DKS, Den kulturelle skolesekken.

  Vi tilbyr en fagdag med...

  Les mer
 • Kurs i nylafting og tilstandsregistrering 11.-16. april 2016 - Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 2016-2017

  Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 11. - 16. april 2016 på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  11. - 14. april - nylafting...

  Les mer
 • Åpent kurs i vindusrestaurering 1. - 3. april 2016 på Kongsberg

  Åpent kurs i vindusrestaurering i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet, Kongsberg 1. - 3. april  2016.

  Kurset varer fra fredag ettermiddag kl 1700 - 2000,...

  Les mer
 • Kurs i høvling og vindusrestaurering 15.-20.februar 2016 - Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 2016-2017

  Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 15. - 20. februar 2016 på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  15. - 17. februar -...

  Les mer
 • Informasjonsmøte tirsdag 27. oktober 2015 kl 1800 - Kurs i tradisjonshåndverk - Nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk på Kongsberg 2016-2017

  Informasjonsmøte tirsdag 27. oktober 2015 kl 1800 på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg. Nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk...

  Les mer
 • Kurs i vindusrestaurering i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet, Kongsberg 6.-8. november 2015

  Åpent kurs i vindusrestaurering i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet, Kongsberg 6. - 8. november 2015.

  Kurser varer fra fredag ettermiddag kl 1700 - 2000,...

  Les mer
 • Fagdag i tradisjonshåndverk for elever i videregående opplæring vg2 i mai 2016

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr et undervisningsopplegg for videregående skole vg2  i samarbeid med DKS, Den kulturelle skolesekken.

  Vi tilbyr en fagdag med...

  Les mer
 • Kurs i komposisjonsmaling 11.-13. september 2015

  Åpent kurs i komposisjonsmaling på Lier bygdetun 11. - 13. september 2015 for medlemmer av Fortidsminneforeningen og andre interesserte.

  Kursholder:...

  Les mer
 • Kurs i taktekking - tretak 10. - 12. april 2015

  Kurs i taktekking - tretak 10. - 12. april 2015 (kursbygget) på Buskerud bygnignsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  Kurset er ment som en kompetanseheving for...

  Les mer
 • Informasjonsdag på Buskerud bygningsvernsenter

  Informasjonsdag på Buskerud bygningsvernsenter torsdag 11. desember 2014, kl 1100 - 1500, for ledere og lærere i videregående opplæring innen bygg- og...

  Les mer
 • Fagdag - ENØK-tiltak i gamle hus

  Buskerud bygningsvernsenter arrangerer fagdag om tema ENØK-tiltak i gamle hus. 

  Kurset passer for saksbehandlere i kommunene, fylkeskommunen og...

  Les mer
 • Vindusrestaurering - kurs 7. - 9. november 2014 på Nesbyen

  Har du lyst til å lære deg vindusrestaurering?

  Kurs 7. - 9. november 2014 på Hallingdal museum, Nesbyen

  Kurset varer fra fredag kl 1700 - ca. kl 2000...

  Les mer
 • Vindusrestaurering - kurs 24.-26. oktober 2014

  Har du lyst til å lære deg vindusrestaurering?

  Kurs 24. - 26. oktober 2014 i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet, Kongsberg

  Kurset varer fra fredag kl...

  Les mer
 • Kalkmuring og restaurering - Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk

  Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 16. - 21. juni 2014 på Lier bygdetun, Lier. Samlingen starter med 3 dager med kalkmuring - kurs i bruk av kalk og...

  Les mer
 • Fagdager for videregående skole

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr et undervisningsopplegg for videregående skole vg2  i samarbeid med DKS, Den kulturelle skolesekken.

  Vi tilbyr en fagdag med fokus...

  Les mer
 • Fagdag i tradisjonshåndverk for elever i videregående opplæring

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr et undervisningsopplegg for videregående skole vg2  i samarbeid med DKS, Den kulturelle skolesekken.

  Vi tilbyr en fagdag med fokus...

  Les mer
 • Virkeskvalitet - materialbank på rot

  Åpent kurs i virkeskvalitet - materialbank på rot 10. april 2014 på Lier bygdetun, Lier.

  Kurset passer for håndverkere, skogeiere...

  Les mer
 • Virkeskvalitet og restaurering - Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk

  Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 7. - 12. april 2014 på Lier bygdetun, Lier. Torsdag 10. april blir det  virkeskvalitet - materialbank...

  Les mer
 • Høvelkurs - lær å lage din egen høvel

  Åpent kurs i å lage en høvel. Tradisjonshåndverkerne i Buskerud er spesielt invitert. - Kurset holdes 7. - 9. mars 2014 på Buskerud...

  Les mer
 • Høvelkurs og vindusrestaurering - Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk

  Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk på Lier bygdetun har ny samling 17. - 22. februar 2014. Samlingen starter med 3 dagers høvelkurs med rådgiver...

  Les mer
 • Kurs i vindusrestaurering 8.-10. november

  Kurs i vindusrestaurering gjennomføres i soldatbrakka på Lågdalemuseet 8.-10. november 2013.

  Kursavgift: kr. 1750,- inkl enkel...

  Les mer
 • Kurs i tørrmuring - Lier bygdetun 6.-8. september

  Buskerud bygningsvernsenter arrangerer i samarbeid med Lier bygdeturn åpent kurs i tørrmuring. Kurset er åpent for alle interesserte og det er ingen krav til...

  Les mer
 • Kurs i oppsetting av skigard 31. mai - 2. juni på Lågdalsmuseet

  Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs i oppsetting av skigard på Lågdalsmuseet 31. mai - 2. juni 2013.

   

  Kursavgift 1 750,- inklusive enkel...

  Les mer
 • Søknadsfrist opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i drammensregionen

  Buskerud bygningsvernsenter starter et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk  i august 2013. Programmet inneholder ca 330 timers opplæring basert på...

  Les mer
 • Foredrag om Buskerud bygningsvernsenter - Nore og Uvdal bygdetun

  Er du interessert i tradisjonshåndverk og lurer du på hva Buskerud bygningsvernsenter driver på med? Møt opp på Nore og Uvdal bygdetun kl...

  Les mer
 • Tak og taktekking - opplæringsprogram i Hallingdal

  Siste samling i opplæringsprogram i Hallingdal har tema tak og taktekking og gjennomføres fra 11.-16. februar 2013. Samlingen gjennomføres i samarbeid med...

  Les mer
 • Vindusrestaurering og høvelkurs - opplæringsprogram i Hallingdal

  Opplæringsprogrammet  i tradisjonshåndverk i Hallingdal fortsetter med ukessamling fra 3.-8. desember på Hallingdal museum. Tema denne gangen er...

  Les mer
 • Kurs i tilstandsregistrering for saksbehandlere

  Kurs i tilstandsregistrering av fredete og verneverdige bygninger for saksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner. Kursholder er sivilarkitekt og tømrermester Vegard...

  Les mer
 • Gull i grønne skoger

  Buskerud bygningsvernsenter inviteter skogeiere og andre interesserte til en fagdag om virkeskvalitet. Vi ønsker å sette fokus på hvilke kvaliteter som det er...

  Les mer
 • Kurs i oppsetting av skigard

  Vi inviterer til kurs i oppsetting  av skigard på tradisjonelt vis. Kurset gjennomføres på Nore og Uvdal bygdetun fra 7.-9. september. Kursavgift kr. 1 000,-...

  Les mer
 • Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk - overflatebehandling, tørrmuring og kalkmuring

  Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal starter etter sommerferien med programmets fjerde ukessamling. Temaet denen uken er overfaltebehandling,...

  Les mer
 • Årsmøte for Tradisjonshåndverkere i Buskerud kl 18.00

  Les mer
 • Virkeskvalitet og restaurering - opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal

  Steinar Moldal fra Dovre Håndverksenter AS kommer for å snakke om virkeskvalitet til deltakerne i opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal. Det blir...

  Les mer
 • Høvelkurs 20.-22. april Soldatbrakka på Lågdalsmuseet

  Buskerud bygningsvernsenter har engasjert Jarle Hugstmyr fra Norsk Håndverksutvikling for å gjennomføre et høvelkurs 20.-22. april. Kurset går over tre...

  Les mer
 • Tilstandsregistrering og restaurering - opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal

  Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal fortsetter med fokus på dokumentasjon og tilstandsregistrering med kursholder Vegard Røhme - i tillegg til...

  Les mer
 • Stiftelsesmøte for håndverksnettverk i Buskerud

  Det inviteres til stiftelsesmøte for nettverk for tradisjonshåndverk i Buskerud kl 18.00 på Buskerud bygningsvernsenter.

  Enkel...

  Les mer
 • Kurs i vindusrestaurering på Lier bygdetun 10.-12. februar 2012

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr kurs i vindusrestaurering på Lier bygdetun 10.-12. februar 2012. Kurset gir en praktisk innføring i istandsetting av gamle vinduer etter...

  Les mer
 • Åpent møte for håndverkere

  Åpent møte for håndverkere med interesse for tradisonshåndverk og restaureringsfag på Lågdalmuseet - soldatbrakka kl 18.00. tema er nettverk for...

  Les mer
 • Oppstart opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal

  Buskerud bygningsvernsenter starter opp et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal i samarbeid med Hallingdal museum. Det kom inn 20 søkere til...

  Les mer
 • Gamle hus og ENØK - fagseminar 13. oktober

  Hvordan håndtere nye krav til energieffektivitet samtidig som vi bevarer bygningers verneverdi? Hva skjer med gamle hus når vi bruker nye metoder og materialer i...

  Les mer
 • Bygningsvern i praksis

  Norsk handverksutvikling og Buskerud bygningsvernsenter samarbeider om seminaret 'bygningsvern i praksis' 27.-28. september på Buskerud bygningsvernsenter på...

  Les mer
 • Elsa "Sprossa" Rønnevig kommer til Lågdalsmuseet

  Elsa "Sprossa" Rønnevig holder inspirasjonsforedrag om bygningsvern og bakerovner på Lågdalsmuseet kl . 18.00. Møt opp og bli...

  Les mer
 • Kurs i gamle malerteknikker 20.-22. september

  Håndverkskurs for alle interesserte hvor det hovedsaklig vil være praktiske øvninger. Tema for dette kurset er gamle malerteknikker og kursholder er Axel Dahlgren....

  Les mer
 • Kurs i tørrmuring 9.-10. august

  Vi tilbyr kurs i tørrmuring 9.-10. august i soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Tørrmuring med naturstein har lange tradisjoner i hele Norge. Denne...

  Les mer
 • Kurs i muring med kalkmørtel 20.-21. juni

  Buskerud bygningsvernsenter arrangerer i samarbeid med Sigdal museum kurs i muring med kalkmørtel. Kursholder er murermester Terje Berner fra Oslo som har bred kunnskap om...

  Les mer
 • Åpent møte om restaurering av Eikjebygningen på Sigdal museum 24. mai 2011

  Restaurering av den fredete Eikjebygningen - temakveld for alle interesserte på Sigdal museum i Prestfoss 24. mai kl. 18.00.

  Sigdal museum og Buskerud bygningsvernsenter...

  Les mer
 • Opplæringsprogram for håndverkere 9.-14. mai

  Opplæringsprogram for håndverkere. Restaurering av kverna på Lågdalsmuseet står på programmet for denne samlingen som vil strekke seg over en hel...

  Les mer
 • Opplæringsprogram for håndverkere 7.-9. april 2011

  Opplæringsprogram for håndverkere 7.-9. april 2011. Kurssamling gjennomføres på soldatbrakka, Lågdalmuseet.

  Les mer
 • Vårdugnad på Lågdalsmuseets uteområde 2. mai

  Vårdugnad på Lågdalsmuseets uteområde 2. mai kl. 17 - 20. For alle i  Lågdalsmuseets Venner og andre som vil være med å...

  Les mer
 • Kurs i vindusrestaurering 8.-10. mars

  Vi tilbyr kveldskurs i vindusrestaurering tre kvelder 8.-10. mars fra 17.00-20.00 hver kveld. Kursholder er Knut Rogstad...

  Les mer
 • Opplæringsprogram for håndverkere - takkonstruksjoner 24.-26. februar

  Opplæringsprogram for håndverkere - kurssamling med tema takkonstruksjon. Gjennomføres på kursbygget utenfor soldatbrakka på Lågdalsmuseet 24.-26....

  Les mer
 
Telefon 32 80 86 66