Meny

Lenker

Det benyttes håndverktøy i mange av arbeidsprosessene i et restaureringsprosjekt. Kunnskap om tradisjonelle arbeidsmetoder er viktig. Håndlag er viktig. Men ikke minst er det viktig med de riktige holdningene når en bygning skal istandsettes etter antikvariske retningslinjer. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66