Meny

Nyheter

    Hjerleid har kurs i tilstandsregistrering uke 48 på Dovre

    Hjerleid arrangerer et 40-timers kurs i tilstandsregistrering. Kurset foregår på Dovre i uke 48 - med kursinstruktørene Steinar Moldal, Jon Bojer Godal og Kjell Andresen fra Riksantikvaren. Det er fremdeles noen ledige plasser. Benytt anledningen til å tilegne deg viktig kunnskap om et arbeidsfelt som er viktig for alle som jobber med fredete og verneverdige bygninger.

    Last ned Hjerleid-tilstandsregistrering-2011.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66