Meny

Nyheter

  Nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal

  I januar 2012 starter Buskerud bygningsvernsenter opp et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk. Dette programmet skal gjennomføres i samarbeid med Hallingdal Museum og vil bestå av sju ukesamlinger i løpet av en periode på 14 måneder. Hver av samlingene har ulike tema innenfor tradisjonshåndverk. I løpet av programmet vil deltakerne gå gjennom nylaft, tilstandsregistrering, virkeskvalitet, overflatebehandling og tradisjonell muring, bygningsbiologi, vindusrestaurering, høvelkurs og takkonstruksjoner/taktekking. Bruk lenke nederst for å laste ned hele programmet.

   

  Programmet er ment å være en innføring i restaureringsfag og målgruppen er håndverkere i Buskerud. Vi vil oppfordre håndverkere som har lyst til å lære mer om tradisjonelle håndverk for å jobbe med fredete og verneverdige bygninger til å søke. Vi har et stort behov for håndverkere som kan jobbe etter antikvariske retningslinjer og dette er en mulighet for å lære mer om restaureringsfag.

   

  Ønsker du mer informasjon? Vi arrangerer et åpent møte for håndverkere på Hallingdal museum 9. november kl. 18.00. Alle håndverkere med interesse for tradisjonshåndverk er hjertelig velkomne.

   

  Opplæringsprogrammet har ingen deltakeravgift. Vi velger ut 10 håndverkere etter søknad som skal sendes på eget søknadskjema 

   

  Søknadsfrist: 10. desember.

   

  Ta gjerne kontakt med tømrermester Tore Sønju på 92 28 69 00 om du har spørsmål til programmet.

  Last ned Opplaringsprogram_Hallingdal_2012.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66