Meny

Nyheter

    Tilskuddsordning for ikke-fredete bygninger og anlegg i Buskerud

    Buskerud fylkeskommune har avsatt kr. 250 000,- til en ny tilskuddsordning til ikke-fredete bygninger og anlegg i Buskerud. Her har eiere og forvaltere av private verneverdige bygninger og anlegg mulighet til å søke om tilskudd til istandsetting etter antikvariske retningslinjer. Det er utarbeidet søknadskjema for ordningen.

     

    Det er vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningen. Se lenke nedenfor.

    Last ned retningslinjer-redigert juni2011.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66