Meny

Nyheter

  Bygningsvern i praksis - seminar 27.-28. september på Buskerud bygningsvernsenter

  Norsk handverksutvikling og Buskerud bygningsvernsenter samarbeider om gjennomføring av et seminar om videreføring av håndverkstradisjoner i Norge og bygningsvernsenterenes rolle i dette arbeidet. Innledere fra Riksantikvaren, Norsk Handverksutvikling, Byggenæringens landsforening og kompetansemiljøer innenfor tradisjonshåndverk vil forsøke å sette lys på de utfordringene som finnes innenfor dette fagfeltet.

   

  John Wennberg og Knut Rogstad deltar i opplæringsprogram for håndverkere i regi ab Buskerud bygningsvernsenter

   

  Det er et stort behov for håndverkere med kompetanse på istandsetting etter antikvariske retningslinjer. Det finnes imidlertid ingen utdannelsen innenfor restaurereringsfag i dag. Dette bør på plass. Det er flere aktører som etablerer ulike opplæringstiltak og midlertidige ordninger.

  Spørsmålet er om det ikke snart er på tide å få en formalisert etterutdanningsordning slik at vi kan sikre en stabil tilgang på håndverkere med denne spesialkompetansen i tiden fremover. Seminaret vil ta opp disse temaene til diskusjon og landets museer og kulturminneforvaltninger er invitert til å delta.

  Last ned Bygningsvern i praksis 27_28september.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66