Meny

Nyheter

  Kurs i tørrmuring 9.-10. august på Haus Sachsen

  Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs i tørrmuring på Haus Sachsen i Kongsberg 9.-10. august. Kursholder er Haakon Aase fra Hordaland som har bred erfaring med tradisjonell tørrmuring. Han har har vært brukt som kursholder i mange sammenhenger - og har også holdt kurs for Buskerud bygningsvernsenter tidligere.

   

   

   

  Haakon Aases holdt kurs for Buskerud bygningsvernsenters opplæringsprogram for håndverkere i september 2010. Her poserer deltakerne bak resultatet av kurset - en grunnmur bygd både som vanlig bakkemur og som kistemur. I dag er dette grunnmuren til kursbygget som står utenfor soldatbrakka på Lågdalsmuseet.

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66