Meny

Nyheter

    Buskerud bygningsvernsenter - årsrapport 2010

    Årsrapporten for Buskerud bygningsvernsenter for 2010 ble godkjent i styringsgruppemøte 23. mars 2011. Her gis en oversikt over alle aktiviteter og arrangementer senteret har gjennomført siden åpningen den 26. mai 2010.

    Last ned Aarsrapport_2010.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66