Meny

Nyheter

  Kurs i legging av stikketak på middelalderbygningen Staveloftet på Hallingdal museum

  Staveloftet fra Ål i Hallingdal skal få nytt taktekke. Når loftet ble flyttet til Hallingdal museum på Nesbyen ble det lagt torvtak. Vi vet at bygningen rundt 1900 hadde stikketak og det er besluttet å tilbakeføre taktekket og legge et nytt stikketak på loftet nå i sommer. Leggingen av nytt tak vil gjennomføres som et kurs for håndverkere med interesse for restaureringsfag og tradisjonshåndverk. Riksantikvaren deltar med instruktør på dette kurset og håndverkere tilbys nå en unik mulighet til å delta på et kurs på et av fylkets flotteste middelalderbygg.

   

  Ta kontakt med Finn-Tore Lindahl på Hallingdal Museum for mer informasjon - telefon 32 07 14 85 eller epost finn-tore@hallingdal-museum.no

   

   

  Staveloftet i Ål - et av Buskeruds mest særpregede middelalderbygg

   

  Last ned Hallingdal museum _Kurs i legging av stikketak doc logo.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66