Meny

Nyheter

    Norsk Kulturråd støtter Buskerud bygningsvernsenter

    Norsk Kulturråd har innvilget kr. 100 000,- i støtte til Buskerud bygningsvernsenter og gjennomføring av opplæringsprogram for håndverkere. Bygningsvernsenteret søkte om støtte til gjennomføring av opplæringsprogram i hallingdal i 2011-2012 i samarbeid med Hallingdal museum. Vi er svært fornøyd med å få støtten. Det er et kjærkomment økonomisk bidrag og det er i tillegg en anerkjennelse av opplæringsprogrammet og satsingen på videreføring av tradisjonshåndverk.

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66