Meny

Nyheter

    Takkonstruksjon - opplæringsprogram for håndverkere

    Deltakerne i opplæringsprogram for håndverkere er nå i helgen samlet for å lære om takkonstruksjon i laftebygg. Kursbygget er laftet ferdig og nå skal åsene hogges inn etter at gavlene er lagt opp. Og raftsperrer hogges ned. Alt foregår naturligvis med håndverktøy. Taktekket legges først på etter at vi har hatt en kurssamling om stavbygg17.-19. mars.

     

     deltakerne i opplæringsprogrammet bygger takkonstruksjonen på kursbygget

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66