Meny

Nyheter

    Kurs i vindusrestauerering 8.-10. mars

    Vi tilbyr kveldskurs i vindusrestaurering tre kvelder 8.-10. mars fra 17.00-20.00 hver kveld. Kursholder er Knut Rogstad fra Rogstad snekkerverksted/Lågdalsmuseet og restauereringshåndverker Tore Sønju fra Buskerud bygningsvernsenter.

    Kurset holdes i soldatbrakka på Lågdalsmuseet. Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i istandsetting av gamle vinduer. Kurset er hovedsaklig basert på praktiske øvelser, men det vil også være noe teori. Kurset passer for håndverkere og andre med anlegg for praktisk arbeid.

    Kursavgift: kr. 1 700,- og påmeldingsfrist: 20. februar

     

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66