Meny

Nyheter

    Søknadsfrist Norsk Kulturminnefond

    Kulturminnefondets søknadsfrist er 1. februar. Årets satsingsområder er by og tettsted, kystkultur og industrikultur. Se www.kulturminnefondet.no  for informasjon og søknadskjema

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66