Meny

Nyheter

    Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 2016-17

     

    Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 2016-17 på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg, er nå godt i gang. Det er 9 dyktige håndverkere som nå ønsker å lære tradisjonshåndverk, slik at de er bedre rustet til å restaurere verneverdig og freda bygg i Buskerud.

    Det har til nå vært opplæring i høvling, vidusrestaurering, lafting, tilstandsregistrering/dokumentasjon, tørrmuring og restaurering. Neste samling som er 5. - 10. september 2016 er det virkeskvalitet og restaurering som står på programmet.

    Last ned Opplæringsprogram 2016-2017.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66