Meny

Nyheter

  Fagdag i tradisjonshåndverk for elever i videregående opplæring Mai 2017

  Fagdag i tradisjonshåndverk for elever i videregående opplæring. Påmelding til fagdager i mai 2017 er i september 2016.

  Bilde viser deler av resultatet fra fagdagene i 2016, hvor elevene fikk prøve seg på tradisjonelle tekniker for å sette opp et reisverk med bare håndverktøy og uten spiker.

   

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr et undervisningsopplegg for elever i videregående opplæring vg2  i samarbeid med DKS, Den kulturelle skolesekken.

  Vi tilbyr en fagdag med fokus på kulturminnevern og restaureringsfag på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  Fagdagen inneholder:

  * teori om kulturminnevernet i Norge og prinsipper for antikvarisk istandsetting

  * omvisning på friluftsmuseet - Lågdalsmuseet, Kongsberg - med fokus på utførte restaureringsarbeider

  * praktiske øvelser med tradisjonelt håndverktøy (øks, bandkniv, håndhøvler med mer)

  Last ned Deltakere 2016.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66