Meny

Nyheter

    Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk på Kongsberg 2016-2017

    Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk starter uke 7 2016. Kurset starer med opplæring i bruk av høvling og vindusrestaurering.

    Opplæringen foregår på Buskerud bygningsvernsenter som holder til på Lågdalsmuseet, Kongsberg. Det er 10 håndverkere som har fått plass. Programmet går over litt over et år fordelt på  7 ukessamlinger og er på ca 330 timer.

     

    Last ned Opplæringsprogram 2016-2017.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66