Meny

Nyheter

    Håndverkere fra Buskerud er på plass i Litauen

    Håndverkere fra Buskerud er på plass i Litauen der de deltar i en workshop på Litauen Open Air Museum hele denne uka - 21. -27. september 2015. Buskerud bygningsvernsenter deltar sammen med museet i et EØS-prosjekt der målet er styrking av kompetanse i tradisjonelt håndverk i Litauen og Norge.

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66