Meny

Nyheter

  Kurs i vindusrestaurering 6.-8. november 2015 på Kongsberg

  Har du lyst til å lære deg vindusrestaurering?

  Kurs 6.-8. november 2015 i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet, Kongsberg

  Kurset varer fra fredag kl 1700 - ca. kl 2000 - lørdag og søndag kl 0900 - ca kl 1500.

  Målgruppe er håndverkere, eiere av fredete og verneverdige bygninger og andre interesserte.

  Påmeldingsfrist: 18. oktober til  post@buskerudbygningsvern.no - Beklager fullt!

  Pril kr 1.750,-

  Antall plasser: 8 personer

  Kursholder: Restaureringshåndverkere Tore Sønju fra Buskerud bygningsvernsenter.

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66