Meny

Nyheter

  Skigardskurs på Nore og Uvdal bygdetun 5.-7. juni 2015

  Buskerud bygningsvernsenter inviterer i samarbeid med Nore og Uvdal kommune til kurs i oppsetting av skigard på tradisjonelt vis.  Det vil også bli gjennomgått hvordan man kløyver skier og finner egnet virke til stolper og sveg. Kurset vil primært dreie seg om oppsetting av nytt gjerde, men vil også ha noe om reparasjon av gamle gjerder.

   

  Kurset gjennomføres på Nore og Uvdal bygdetun den 5.-7. juni 2015. Kursholder er restaureringshåndverker Tore Sønju. Kursavgiften er på kr. 1.750,-

   

  Påmeldingsfrist er 15. mai på e-post til post@buskerudbygningsvern.no

   

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66