Meny

Nyheter

  Fagdag i tradisjonshåndverk for elever i videregående opplæring

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr et undervisningsopplegg for elever i videregående opplæring vg2  i samarbeid med DKS, Den kulturelle skolesekken.

  Vi tilbyr en fagdag med fokus på kulturminnevern og restaureringsfag på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  Fagdagen inneholder:

  * teori om kulturminnevernet i Norge og prinsipper for antikvarisk istandsetting

  * omvisning på friluftsmuseet - Lågdalsmuseet, Kongsberg - med fokus på utførte restaureringsarbeider

  * praktiske øvelser med tradisjonelt håndverktøy (øks, bandkniv, håndhøvler med mer)

   

  Frist for påmelding til våren (mai) 2016 har utløpet, men ta kontakt snarest dersom noen har glemt å melde seg på til

  post@buskerudbygningsvern.no

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66