Meny

Nyheter

    Vellykka kurs i vindusrestaurering på Kongsberg og i Nesbyen

    Det har vært avholdt to kurs i vindusrestaurering den siste tiden. Først fra 24. - 26. oktober 2014 på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg. Her var tømrermester og restaureringshåndverker Tore Sønju kursholder.

    Det var kurs på Hallingdal museum på Nesbyen 7. - 9. november 2014. Her var restaureringshåndverker Tomas Nørstebø kursholder.

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66