Meny

Nyheter

  ENØK fagdag på Buskerud bygningsvernsenter

   

  Vellykket fagdag om ENØK og gamle hus på Buskerud bygningsvernsenter torsdag 13. november 2014.

  Foredragene finnes i dokumentarkivet

  30 personer var tilstede, så det var virkelig "stinn brakke" i Soldatbrakka. Håndverkere og saksehandlere i kommuner og fylkeskommuner var spesielt invitert.

  Seniorrådgiver Mari Sand Austigard fra Mycoteam, hadde foredrag om "Sopp og skadeinnsekter i gamle hus - årsaker og metoder for bekjempelse" og "Etterisolering - strømsparing eller soppdyrking?". Tømrermester Tore Sønju fra Buskerud bygningsvernsenter, snakket om temaet "Reparasjon og restaurering av råte og soppskader i gamle hus". Restaureringshåndverker Tomas Nørstebø, Buskerud bygnignsvernsenter, snakket om "Gamle vinduer - reparere eller kassere? Er det mulig å få gode nok U-verdier med bruk av gamle vinduer?" Arnt Magne Haugen fra Riksantikvaren tok for seg temaet "Energieffektivisering - Skal gamle hus bli som nye?"  "Å bo i et gammelt hus: Eld han tarv..." var temaet til generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola H. Fjeldheim.

   

  Fortidsminneforeningen

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66