Meny

Nyheter

  Kurs i vindusrestaurering 7. - 9. november 2014 på Nesbyen

  Har du lyst til å lære deg vindusrestaurering?

  Kurs 7. - 9. november 2014 på Hallingdal museum, Nesbyen

  Kurset varer fra fredag kl 1700 - ca. kl 2000 - lørdag og søndag kl 0900 - ca kl 1500.

  Målgruppe er håndverkere, eiere av fredete og verneverdige bygninger og andre interesserte.

  Ny påmeldingsfrist: 30. oktober 2014 til  post@buskerudbygningsvern.no

  Pril kr 1.750,-

  Antall plasser: 10 personer

  Kursholder: Restaureringshåndverkere Tore Sønju og Tomas Nørstebø fra Buskerud bygningsvernsenter.

  Last ned Informasjonsark vindusrestaurering2014.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66