Meny

Nyheter

  Fagdag - ENØK-tiltak i gamle hus - for saksbehandlere og håndverkere

  Buskerud bygningsvernsenter arrangerer fagdag om tema ENØK-tiltak i gamle hus torsdag 13. november 2014.

  Kurset passer for saksbehandlere i kommunene, fylkeskommunen og håndverkere.

  Sted: Soldatbrakka, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  Tid: Torsdag 13. novemberr 2014 - kl 0930 - 1530 

  Kursavgift: kr 500,-

  Påmeldingsfrist: 1. november til  post@buskerudbygningsvern.no


  Last ned Gamle hus og enøk_seminar13nov2014_programforslag.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66