Meny

Nyheter

  Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk i drammensregionen 2013-2014 ble avsluttet 20. september

  Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverks siste samling - 15. - 20. september 2014 på Lier bygdetun, Lier, var det restaurering av kjona som var hovedtema.

  Kursholder: Tømrermester Tore Sønju

  Samlingen ble avsluttet med studietur i Numedal  og avslutning med utdeling av kursbevis på Sevletunet.

  Det var 7 håndverkere som fullførte opplæringsprogrammet 2013 - 2014.

  På bilde sees fra venstre: Tomas Nørstebø (håndverker Buskerud bygningsvernsenter), Anders Fragått, Ivar Jørstad, Per Olav Bakken, Erlend Pettersen Ruud, Christian E. Knudsen, Ole Magne Refsahl, Tore Sønju (faglig ansvarlig) og Else Høyer Tangen (kursansvarlig).

  Henrik Coucheron var ikke tilstede da bilde ble tatt.

   

   

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66