Meny

Nyheter

    Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 1. - 2. septebmer 2014 - tilstandsregistrering og tilstandsrapport

    Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 1. - 2. september 2014 på Lier bygdetun, Lier, er det tilstandsregistrering/tilstandsrapport med Vegard Røhme.

    Kursa i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk er lukka kurs for de som er med i opplæringsprogrammet 2013 - 2014.

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66