Meny

Nyheter

  Fagdag i tradisjonshåndverk for elever i videregående opplæring

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr et undervisningsopplegg for videregående skole vg2  i samarbeid med DKS, Den kulturelle skolesekken.

  Vi tilbyr en fagdag med fokus på kulturminnevern og restaureringsfag.

  Fagdagen inneholder:

  * teori om kulturminnevernet i Norge og prinsipper for antikvarisk istandsetting

  * omvisning på friluftsmuseet - Lågdalsmuseet, Kongsberg - med fokus på utførte restaureringsarbeider

  * praktiske øvelser med tradisjonelt håndverktøy (øks, bandkniv, håndhøvler med mer)

  Kursdager våren 2014:

  20. mai: Hønefoss videregående VG2

  27. mai: Numedal videregående VG2

  28. mai: Åssiden videregående VG2

  2. juni: Røyken videregående VG2

  4. juni: Drammen videregående VG2

  6. juni Rosthaug videregående VG2

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66