Meny

Nyheter

    Kurs i kalkmuring og restaurering - Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 2013 - 2014

    Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 16. - 21. juni 2014 på Lier bygdetun, Lier. Samlingen starter med kurs i bruk av kalk og leirmørtel til innvendig murarbeid. Muring av ildsted til kjona - korntørka. Her skal Terje Berner være kursholder.  De tre siste dagene blir det å fortsette med  restaurering av kjona med Tomas Nørstebø som kursholder.

    Kursa i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk er lukka kurs for de som er med i opplæringsprogrammet 2013 - 2014.

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66