Meny

Nyheter

    Virkeskvalitet og restaurering - Ny samling i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk på Lier bygdetun

    Mandag 7. april - fredag 11. april 2014  er en ny samling i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndver på Lier bygdetun, Lier. Torsdag 10. april blir det  virkeskvalitet, kursholder Steinar Moldal. Ukessamlingen starter og slutter med restaurering ved tømrermester/restaureringshåndverker Tore Sønju som kursholder.

    Kursa i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk er lukka kurs for de som er med i opplæringsprogrammet 2013 - 2014.

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66