Meny

Nyheter

    Kulturtreff for videregående skoler i Drammens teater fredag 7. mars 2014

    Fredag 7. mars 2014 hadde Buskerud bygningsvernsenter stand på kulturtreff for videregåedne skoler i Drammens teater. Bygningsvernsenteret har tilbud om fagdager i samarbeid med den kulturelle skolesekken. Her ser vi restaureringshåndverker/tømrermester Tore Sønju og teamleder Turid Kolstadløkken.

    Last ned Fagdag_vgs_2014_infoark.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66