Meny

Nyheter

    Velykkede kurs i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 17.-22. februar 2014

    17. - 22. febraur 2014 var det kurs i høvling og  vindusrestaurering på Lier bygdetun. Det var rådgiver Jarle Hugstmyr fra Norsk håndverksinstitutt som var kursholder for høvelkurset. Restaureringshåndverker Tomas Nørstebø og tømrermester/restaureringshåndverker Tore Sønju hadde ansvaret for vindusrestaureingskurset. Disse kursene er et ledd i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 2013-2014.

    Last ned Rapport fra kurs 17. - 22. februar 2014.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66