Meny

Nyheter

    Kurs i vindusrestaurering 8. - 10. november 2013

    Kurs i vindusrestaurering 8. - 10. november 2013 i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet, Kongsberg.

    Har du lyst til å lære deg vindusrestaurering?

    Målgruppe: Håndverkere, eiere av fredete og verneverdige bygninger og andre interesserte.

    Last ned Kurs i vindusrestaurering 8. - 10. november 2013.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66