Meny

Nyheter

  Aktivitetsplan for Tradisjonshåndverkerne i Buskerud 2013-2014

   

  Foreningen Tradisjonshåndverkere i Buskerud hadde årsmøte 12. april 2013. Her ble vedtatt ny aktivetsplan for 2013 - 2014.

  Foreningens styre består av:

  leder: Håvard Sønju - 98696291

  nestleder: Audun Eken - 45600057

  kasserer: John Wennberg - 98419151

  styremedlem: Ole Johan Haavengen

  Last ned Aktivitetsplan for Tradisjonshandverkerne 2013-2014.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66