Meny

Nyheter

  Ni håndverkere har fullført opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal

  I 2012-2013 har Buskerud bygningsvernsenter i samarbeid med Hallingdal museum gjennomført et opplæringsprogram i tradisjonshåndverk. Deltakerne på kurset har vært gjennom følgende tema i løpet av 7 ukessamlinger og til sammen 330 kurstimer:

  • nylafting og restatuering av tømmerbygninger
  • takkonstruksjon og taktekke
  • tørrmuring og kalkmuring
  • overflatebehandling og bygningsbiologi
  • høvelkurs
  • virkeskvalitet
  • tilstandsregistrering og dokumentasjon

   

  Håndverkerne som har gjennomført programmet i Hallingdal, er:

   

  • Hans Tørrisplass
  • Jakub Vojcik
  • Håkon Sæterstøen
  • Jan Kronstad
  • Franck Favris
  • Leif Olav Klype
  • Tore Espeseth
  • Kjetil Bjørnerud
  • Jostein Wekre

   

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66