Meny

Nyheter

  Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i drammensregionen 2013-2014

  Buskerud bygningsvernsenter starter høsten 2013 opp et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i samarbeid med Lier bygdetun. Programmet består av 330 timers opplæring fordelt på 7 kursuker. Hoveddelen av programmet består av praktiske øvelser i tradisjonshåndverk. Målgruppen er håndverkere som ønsker å lære seg tradisjonshåndverk og som ønsker å jobbe med restaurering  og istandsetting av bygninger etter antikvariske retningslinjer. Det er ingen kursavgift. Deltakere velges ut etter søknad.

   

  Utvidet søknadsfrist til 20. mai

   

  Buskerud bygningsvernsenter inviterer alle interesserte til et åpent informasjonsmøte på Lier bygdetun den 23. april kl 17.30. Enkel servering. Vel møtt!

   

   

  Last ned Opplæringsprogram drammensregionen 2013-14-kursplan.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66