Meny

Nyheter

    Tilskuddsordning verneverdige bygninger - søknadsfrist 15. februar 2013

    Buskerud fylkeskommune fordeler tilskudd til istandsetting av ikke-fredete kulturminner. Eiere av verneverdige bygninger kan søke om tilskudd for å dekke merkostnader knyttet til istandsetting etter antikvariske retningslinjer. Søknadsfrist er 15. februar.

     

    Se www.bfk.no - tilskuddsordninger for mer informasjon og nedlasting av søknadsskjema.

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66