Meny

Nyheter

    Buskerud bygningsvernsenter er sikret videre drift

    Fylkestinget i Buskerud fattet i dag vedtak om handlingsprogram for 2013-2016 med tilhørende budsjettrammer. I flertallets budsjettforlag (H, FrP og KrF) ble det foreslått å styrke satsingen på bygningsvern med fokus på Buskerud bygningsvernsenter og på den fylkeskommunale tilskuddsordningen for ikke-fredete bygninger. Flertallets budsjettforslag ble vedtatt. Dette innebærer at Buskerud bygningsvernsenter får tilskudd til drift. Kurs og opplæringsvirksomheten innenfor tradisjonelt håndverk vil dermed fortsette til glede og nytte for eiere av fredete og verneverdige bygninger og håndverkere som ønsker å jobbe med tradisjonshåndverk.

     

    Ekstra gledelig er det også at politikerne våre ønsker å bidra til et godt bygningsvern for alle ikke-fredete bygninger  i Buskerud. Styrkingen av tilskuddsordningen innebærer at Buskerud fylkeskommune i 2013 vil ha kr. 1 mill til fordeling til eiere av verneverdige bygninger som ønsker å sette sin bygning i stand etter antikvariske retningslinjer. Søknadsfristen er 15. februar og søknadsskjema finnes på www.bfk.no - 'søke tilskudd'

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66