Meny

Nyheter

  Kurs i tilstandsregistrering av fredete og verneverdige bygninger 7. november 2012

  Vi tilbyr et kurs i tilstandsregistrering av fredete og verneverdige bygninger  7. november 2012. Kurset er beregnet for saksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner. Kursholder er sivilarkitekt og tømrermester Vegard Røhme som har lang erfaring innenfor dette området.

   

  Kurset gjennomføres i bygningsvernsenterets lokaler på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Kursavgift kr. 500,-

   

  Påmelding til post@buskerudbygningsvern.no innen 25. oktober.

   

   

  Last ned Invitasjon.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66