Meny

Nyheter

  Gull i grønne skoger - fagdag om kvalitetsvirke 25. september 2012

  Buskerud bygningsvernsenter inviterer skogeiere og andre interesserte til en fagdag om kvalitetsvirke den 25. september. Målet med fagdagen er å få økt kompetansen hos skogeiere i forhold til vurdering av virkeskvaliteter. I tilleggønsker vi at det blir en økt bevissthet omkring behovet for utvalgte kvaliteter i restaureringsprosjekter. I antikvarisk istandsettingsarbeid settes det krav til virkeskvalitet, men dette er utfordrende å få tak i. Dette markedet burde være interessant for flere leverandører. Vi ønsker også å sette fokus på behovet for en materialbank på rot for å kunne dekke etterspørselen etter slikt virke i istandsetting av fredete bygninger i fremtiden.

  Vi har lagt opp til en formiddag med teori og har blant annet hentet inn Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter og Kjell Andresen fra Riksantikvaren til å innlede. Vi serverer en enkel lunsj og tar deretter turen ut i skogen for å vurdere virkeskvalitet i praksis.

  Deltakeravgift: kr. 500,-

  Påmelding innen 15. september til post@buskerudbygningsvern.no

   

  Last ned Fagdag-skog-25september2012.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66