Meny

Nyheter

  Årsmøte for håndverksnettverket 'Tradisjonshåndverkere i Buskerud 24. mai 2012 kl 1800

  Det inviteres til årsmøte i håndverksnettverket Tradisjonshåndverkere i Buskerud den 24. mai på Buskerud bygningsvernsenter - i soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Nettverket ble stiftet den 7. mars i år og har som formål å fremme utviklingen av tradisjonelle håndverk i Buskerud og bidra til kompetanseoverføring mellom håndverkere som driver med tradisjonelt håndverk.

   

  Nettverket er åpent for alle håndverkere med interesse for tradisjonelt håndverk. Styret håper at mange håndverkere vil melde seg inn i nettverket som vil ha flere faglige samlinger i løpet av året. Alle interesserte kan delta på årsmøtet hvor forslag til årsplan for nettverket vil bli behandlet. De som ikke har mulighet til å delta på møtet, kan melde seg inn ved å kontakte  John Wennberg på e-post: johnwennberg@hotmail.com

  Tradisjonshåndverkerer i Buskerud har egen Facebook-gruppe

   

   

   

   

  Last ned Saksliste_arsmote2012.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66