Meny

Nyheter

  Foreningen Tradisjonshåndverkere i Buskerud stiftet 7. mars 2012

  Foreningen Tradisjonshåndverkere i Buskerud ble stiftet på møte på Buskerud bygningsvernsenter den 7. mars 2012. Foreningen er åpen for håndverkere med interesse for tradisjonshåndverk  og har som formål å fremme utviklingen av tradisjonelt håndverk innenfor byggfag og relaterte håndverk.

  Foreningens styre består av:

   

  leder: Håvard Sønju - 98696291

  nestleder: Audun Eken - 45600057

  kasserer: John Wennberg - 98419151

  styremedlem: Ole Johan Haavengen

   

  Årsmøte i foreningen  gjennomføres 25. april kl 18.00 på Buskerud bygningsvernsenter. Alle håndverkere med interesse for tradisjonelt håndverk er velkomne. Innkalling sendes ut en måned før møtet.

   

  Se lenke til  stiftelsedokumentene nedenfor.

   

  Last ned Tradisjonshandverkere_i_Buskerud_stiftelsesdokument.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66