Meny

Nyheter

  Stiftelsesmøte for Buskeruds håndverksnettverk onsdag 7. mars 2012 i soldatbrakka

  På et åpent møte 8. februar der 20 håndverkere fra Buskerud møtte opp, ble det enighet om å stifte en forening for å ivareta tradisjonshåndverk i Buskerud. Et interimstyre ble nedsatt og de møttes 16. februar for å   utarbeide forslag til vedtekter for foreningen. Se referat fra møtet her.

  Håndverkere med interesse for tradisjonshåndverk og restaurering inviteres den 7. mars til å stifte en forening for å fremme sine håndverksfaglige interesser. Oppmøte på Buskerud bygningsvernsenter kl 1800

   

  Følg lenken for å finne forslag til vedtekter

  Last ned forslag_vedtekter_6mars2012.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66