Meny

Nyheter

  Åpent møte for håndverkere 8. februar på Buskerud bygningsvernsenter

  Buskerud bygningsvernsenter inviterer med dette alle interesserte håndverkere til et åpent møte. Tema for møtet er nettverk for restaureringshåndverkere. Hvorfor er dette viktig - og hvordan kan et slikt nettverk være nyttig for deltakerne?

   

  Møtet starter med et foredrag om fredete bygninger i Buskerud. I løpet av snart 100 år har myndighetene fredet bygninger i Norge. Hva er fredet i låpet av disse årene - og hvorfor er akkurat disse bygningene fredet? Et utvalg av Buskeruds fredete bygninger blir presentert sammen med noen betraktninger om hvordan vi vurderer verneverdi.

   

  Håndverkere med kompetanse på istandsetting etter antikvariske retningslinjer er helt nødvendig for at vi skal kunne ta vare på våre fredete og verneverdige bygninger. Buskerud bygningsvernsenter bidrar med kurs og opplæring, men vi er avhengige av at kunnskapen blir tatt i bruk og viderutviklet av hver enkelt håndverker. Vår tanke er at de mange som jobber i mindre foretak kan ha nytte av å ha et nettverk med fokus på restaureringsfag.

   

  Vi håper at mange håndverkere som er interessert i dette fagområdet - både de som allerede jobber med restaurering, men også de som kunne tenke seg å jobbe mer med dette fagområdet kommer til soldatbrakka den 8. februar kl 18.00. Vel møtt!

   

  Last ned Invitasjon_nettverksmote_08_02_2012.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66