Meny

Nyheter

  Regionrådet gir kr. 200000,- til håndverkere som vil lære seg tradisjonshåndverk

  Regionrådet i Hallingdal vedtok 16. desember 2011 å gi tilskudd til håndverksopplæring i Hallingdal. Tilskuddet på kr. 200 000,- skal gå til håndverkere som fullfører opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i regi av Buskerud bygningsvernsenter. Håndverkere fra Hallingdal som gjennomfører opplæringsprogrammet kan påregne å få utbetalt kr. 20 000,- i tilskudd som kompensasjon for inntektsbortfall i kursperidene.

   

  Søknadsfristen for deltakelse i programmet utvides derfor til 31. desember 2011.

   

  Søknad skrives på søknadsskjema som må være oss i hende innen 31. desember 2011

   

  Klikk på lenken nedenfor for å lese sak 67/11 i regionrådet for Hallingdal

  Last ned regionraadet-hallingdal-sak67-11.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66