Meny

Nyheter

  Ni håndverkere fikk kursbevis for fullført opplæringsprogram for håndverkere

  Fredag 2. desember ble Buskerud bygningsvernsenters første oppplæringsprogram avsluttet. Ni deltakere har gjennomført programmet som har bestått av 14 samlinger med praktiske øvelser innenfor tradisjonelt håndverk. Programmet startet opp i september 2010. Alle deltakerne har tømrerbakgrunn. Og de som har gjennomført opplæringsprogrammet er:

  • John Wennberg - Modum
  • Knut Nilsen - Modum
  • Knut Rogstad - Kongsberg
  • Geir Bjurstrøm - Øvre Eiker
  • Tore Landsverk - Kongsberg
  • Tore Vrenne - Nore og Uvdal
  • Arne Kravik - Ringerike
  • Knut Erling Hagen - Kongsberg
  • Lars Erik Gjærevoll - Kongsberg

   

  Helge Stiksrud (V) representerte Buskerud fylkeskommunes hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse og delte ut kursbevisene til deltakerne. Kursbeviset spesifiserer hvilke fagområder deltakerne har vært innom i løpet av programmet. Det er ikke gitt karakterer - kun angitt deltakelse.

   

  Vi takker en kjempefin gjeng for følget og ønsker lykke til på veien videre. Vi håper at alle sammen vil jobbe med fredete og verneverdige bygninger slik at opplæringen de har fått hos oss vil komme til nytte både for håndverkerne og eierne av Buskeruds gamle og verneverdige bygninger.

   

  Ni håndverkere avsluttet opplæringsprogram for håndverkere - her sammen med prosjektleder Turid Kolstadløkken og restaureringshåndverker Tore Sønju

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66