Meny

Nyheter

  Siste samling for deltakere i opplæringsprogram for håndverkere 2. desember 2011

  Buskerud bygningsvernsenters første opplæringsprogram for håndverkere avsluttes offisielt 2. desember. Da blir det overrekkelse av kursbevis og formell avslutning for deltakerne i senterets aller første opplæringsprogram.Helge Stiksrud (V) representerer hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune som finansierer senterets virksomhet.

   

  Deltakerne som har fullført er:

   

  • Knut Nilsen, Modum
  • John Wennberg, Modum
  • Arne Kravik, Ringerike
  • Knut Erling Hagen, Kongsberg
  • Knut Rogstad, Kongsberg
  • Lars Erik Gjærevoll, Kongsberg
  • Tore Landsverk, Kongsberg
  • Geir Bjurstrøm, Øvre Eiker
  • Tore Vrenne, Nore og Uvdal

   

  Disse håndverkerne har vært gjennom et opplæringsprogram på over 300 timer og har fått en grundig innføring i mange ulike tradisjonsfag. De er godt rustet for å ta fatt på den store og viktige oppgaven det er å sette i stand fredete og verneverdige bygninger etter antikvariske retningslinjer.

   

  Buskerud bygningsvernsenter ønsker lykke til!

   

  Trykk på lenken nedenfor for å laste ned kursopplegget som deltakerne har gjennomført

  Last ned Opplaringsprogram2010.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66