Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Kurs i vindusrestaurering

  Buskerud bygningsvernsenter inviterer til kurs i vindusrestaurering med restaureringshåndverker Tore Sønju 10.-12 november. Kurset vil foregå på Buskerud bygningsvernsenter på Lågdalsmuseet i Kongsberg.

  Kursavgift: 1500,-

  Påmeldingsfrist. 18. oktober 

  post@buskerudbygningsvern.no

  Nærmere informasjon om kurset kommer.

 
Telefon 32 80 86 66