Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Kurs i tørrmuring med Haakon Aase

  Buskerud bygningsvernsenter og Byantikvaren i Kongsberg inviterer til kurs i tørrmuring med Haakon Aase 12.-14. oktober 2017. Kurset vil foregå på Bergseminaret i Kongsberg.

  Kursavgift: 1800,-

  Påmeldingsfrist 18. september 

  post@buskerudbygningsvern.no

  Nærmere informasjon om kurset kommer.

 
Telefon 32 80 86 66