Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Kurs i tekking av bredetak med Jon B. Godal

  Lågdalsmuseet og Buskerud bygningsvernsenter  inviterer til kurs i tekking av bredetak med Jon B. Godal fra 11.-14. oktober 2017.

  Kursobjektet er Kjellerbuloftet fra Rinnom i Flesberg som i dag står på Lågdalsmuseet.

   

   

  Kursavgift: 1800,-

  Påmeldingsfrist. 18. september 

  post@buskerudbygningsvern.no


  Nærmere informasjon om kurset kommer.

   

 
Telefon 32 80 86 66